První písemná zmínka o gruntu v Olešence č. p. 10 je z roku 1654. Grunt je veden pod jménem Maškovský, v té době pustý.

   Od roku 1701se ve Volešné začaly vést pravidelné zápisy v purkrechtní knize,  Z kterých je možné zjistit, že grunt Mašků koupil 3. března 1699 od vdovy a sirotků Matěj Kopřiva za 40 kop.

   

V roce 1835 byl vypracován nový soupis majitelů gruntů a chalup ve Volešné s poznamenáním robotních povinností a výměr pozemků na katastrální jitra (das Joch = 0,5765 ha). V té době zde hospodařil Matěj Jakeš na výměře 22 jiter polí, 3 jitra luk a 4 jitra lesů. Robota mu byla uložena ve výši 78 dnů potažní práce.

 

V roce 1893 byl ve Volešné založen sbor dobrovolných hasičů. Mezi prvními členy sboru je zmiňován také František Vlček, syn rolníka z gruntu č. 10.

 

7. listopadu 1931 zachvátil budovy gruntu Josefa Vlčka č.p. 10 společně s dalšími domy v obci požár, který vznikl z neznámé příčiny v č. p. 13.

 

V roce 1952, na základě usnesení strany a vlády o upevňování a dalším rozvoji JZD, provedl Okresní národní výbor Žďár nad Sázavou soupis tzv. vesnických boháčů; v úředním listu č. 72 z 10. června 1952 je zapsán také Josef Vlček č. p. 10 s výměrou 20,14 ha zemědělské půdy. 

 

V roce 1957 – dne 15. února, došlo k založení JZD v Olešence. Vlčkovi byli donuceni vstoupit do družstva a rodina zde pak žila až do konce 80. let. Zemědělské budovy i pozemky gruntu užívalo JZD.

 

Od nepřímých dědiců rodiny Vlčkových jsme v roce 1998 celý grunt koupili a rozhodli se ho obnovit a začít na něm znovu hospodařit. Po dokončení rozsáhlých stavebních oprav a rekonstrukcí jsme v roce 2004 požádali ZD Olešenka o vrácení zemědělské půdy zpět do užívání.

 

První koza Rózinka se svou dcerou Zvonečkou se pak na statek nastěhovaly v roce 2005, čímž grunt opět ožil a první sýr jsme se pokusili vyrobit v roce 2007.

 

 

 

V roce 2010 obývalo Kozí dvorek celkem 40 koziček a dva krásní kozlíci Mazel a Ivan. Rok 2011 pro nás byl významný, neboť jsme dostavěli sýrárnu ve které jsme týdně zpracovávali 200l mléka a poprvé jsme se s naším prodejním stánkem účastnili různých akcí.

 

 

 

V dnešní době obývá Kozí dvorek celkem 94 koz s 5 kozly (Mazel, Muf, Honza, Fousek a Mlaďoch). v Sýrárně týdně zpracujeme zhruba 1000l mléka. Abychom vám s našimi výrobky byli blíž, pořídili jsme v roce 2015 auto na jejich rozvoz a v hlavní sezóně se každý týden účastníme farmářských trhů