Konference Brusel - překlady vybraných proslovů

04.07.2012 19:58

Milí přátelé, jistě si vzpomínáte, že jsme vás informovali o účasti Kozího dvorku na význámné konferenci o místním hospodaření a přímém prodeji zemědělských produktů spotřebitelům, která se konala 20.4.2012 v Bruselu.

Po návratu domů, jsme požádali Ministerstvo zemědělství, aby přeložilo alespoň některé z proslovů, které na konferenci zazněly.

Níže máte tedy možnost přečíst si projev Komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Daciana Cioloșe, úvodní slova Prince Charlese, dále překlad vstupu komisaře Dalliho na téma Místní zemědělství a krátké potravinové řetězce a také závěrečnou zprávu z workshopu A, který nesl název "Směrem k vhodnému politickému rámci".

 

Dacian_Ciolos_preklad.pdf (188,8 kB)

Princ_z_Walesu_preklad.pdf (173 kB)

Dalli_preklad.pdf (139,4 kB)

Zavery_workshopu_A_preklad.pdf (240,8 kB)