Jatečná kůzlata

07.03.2012 00:07

Případné rezervace na jatečné kozlíky, kteří budou k vyzvednutí v neděli 18.3., na tel. čísle:

+420 602 360 864.

 

Cena: 70,- Kč/1kg živé váhy

          160,- Kč/1kg jatečného opracovaného trupu